EN in English

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. (LFK 1696, 5872)

Raiņa dzejas poētika

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Kursīte, J. (1996). Raiņa dzejas poētika. Rīga; Zinātne.
Pases Nr. LFK LT KURSI 774 1996
Numurs LFK 02879