EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Teātris Siguldā

Lasītavas grāmatas

Autori  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Zeltiņa, G., Rozentāle, R. (2009). Teātris Siguldā. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK LT ZELTINA 483 2009
Numurs LFK 02878