EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Baltijas postkoloniālā drāma

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Kalnačs, B. (2011). Baltijas postkoloniālā drāma. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK LT KALN 270 2011
Numurs LFK 02874