EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Literatūra un kultūra

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Daugavpils
Izdevējs Saule
Apraksts Ķikāns, V. (Red.). (2004). Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas: zinātnisko rakstu krājums, 5. Daugavpils: Saule.
Pases Nr. LFK LT LITERAT 843 2004
Numurs LFK 02873