EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Kas tie tādi... trimdas lugu rakstītāji?

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zvaigzne
Apraksts Hausmanis, V. (1999). Kas tie tādi... trimdas lugu rakstītāji?. Rīga: Zvaigzne ABC.
Pases Nr. LFK LT HAUSMAN 851 1999, LFK LT HAUSMAN 851 1999 D
Numurs LFK 02872