EN in English

No skopa vēl var ko izspiest, bet no tukša nevar. (LFK 393, 789)

Postdramatiskais teātris

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Zeltiņa, G. (Sast.). (2008). Postdramatiskais teātris: mīts vai realitāte. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK LT POST 800 2008
Numurs LFK 02871