EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Postdramatiskais teātris

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Zeltiņa, G. (Sast.). (2008). Postdramatiskais teātris: mīts vai realitāte. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK LT POST 800 2008
Numurs LFK 02871