EN in English

Nemal vienu graudu, nesit vēju ar dūri. (LFK 941, 1884)

Postdramatiskais teātris

Lasītavas grāmatas

Autori                    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Zeltiņa, G. (Sast.). (2008). Postdramatiskais teātris: mīts vai realitāte. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK LT POST 800 2008
Numurs LFK 02871