EN in English

Kad jaunībā izpriecāsies, tad būs vecumā ko atminēt. (LFK 116, 12407)

Postdramatiskais teātris

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Zeltiņa, G. (Sast.). (2008). Postdramatiskais teātris: mīts vai realitāte. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK LT POST 800 2008
Numurs LFK 02871