EN in English

Kad jaunībā izpriecāsies, tad būs vecumā ko atminēt. (LFK 116, 12407)

Apdziedāšanās dziesmas latviešu folklorā

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Latviešu arodbiedrību organizatoriski-metodiskais centrs
Izdevējs Latviešu arodbiedrību organizatoriski-metodiskais centrs
Apraksts Rasa, I. (Sast.). (1992). Apdziedāšanās dziesmas latviešu folklorā. Rīga: Latviešu arodbiedrību organizatoriski-metodiskais centrs.
Pases Nr. LFK LFI APDZ 160 1992
Numurs LFK 00276