EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Daba un vēsture 2005

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Kipere, Z. (Red.). (2004). Daba un vēsture 2005. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP DAB 020 2004
Numurs LFK 02863