EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Meklējumi un atradumi 2005

Lasītavas grāmatas

Autori                    
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Daukste-Silasproģe, I. (Sast.). (2005). Meklējumi un atradumi 2005. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MEK 360 2005
Numurs LFK 02855