EN in English

Lobuok struodoj, bet narunoj. (LFK 508, 1395)

Meklējumi un atradumi 2004

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Daukste-Silasproģe, I. (Sast.). (2004). Meklējumi un atradumi 2004. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MEK 360 2004
Numurs LFK 02854