EN in English

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. (LFK 1752, 3418)

Meklējumi un atradumi 2004

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Daukste-Silasproģe, I. (Sast.). (2004). Meklējumi un atradumi 2004. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MEK 360 2004
Numurs LFK 02854