EN in English

No tā jau jābēg kā no traka suņa. (LFK 527, 46192)

Беларуская мiфологiя

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Мiнск
Izdevējs Беларусь
Apraksts Санько, С. (Ред.). (2004).Беларуская мiфологiя: энцыклапедычны слоyнiк. Мiнск: Беларусь.
Pases Nr. LFK M BEL 210 2004
Numurs LFK 02831