EN in English

Ko līdz lieli gurķi kad tukši vidi. (LFK 997, 8014)

Liezēre

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Liezēre
Izdevējs Liezēres pagasta valde
Apraksts Balode, B., Gaujēna, I., Ozoliņš, G., Pabērza, J., Smudze, l., & Vagele, A. (2018). Liezēre: daba, valoda, folklora, vēsture. Liezēre: Liezēres pagasta valde.
Pases Nr. LFK Np LIE 140 2018
Numurs LFK 02815
Dāvinatājs Ozoliņš, Gatis;