EN in English

Kad lapsa skraida apkārt, tad neesi zoss. (LFK 1379, 7895)

Liezēre

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Liezēre
Izdevējs Liezēres pagasta valde
Apraksts Balode, B., Gaujēna, I., Ozoliņš, G., Pabērza, J., Smudze, l., & Vagele, A. (2018). Liezēre: daba, valoda, folklora, vēsture. Liezēre: Liezēres pagasta valde.
Pases Nr. LFK Np LIE 140 2018
Numurs LFK 02815
Dāvinatājs Ozoliņš, Gatis;