EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Der Schirmherr des Hofes im Volksglauben der Letten

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Stokholma
Izdevējs Almqvist & Wiksell
Apraksts Johansons, A. (1964). Der Schirmherr des Hofes im Volksglauben der Letten. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Pases Nr. LFK M JOHANSO 247 1964
Numurs LFK 02797
Dāvinatājs Grasis, Austris;