EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Dziesmu un deju svētki

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Jāņa Rozes apgāds
Apraksts Muktupāvela, R. & Laķe, A. (Red.). (2018). Dziesmu un deju svētki: tradīcijas anatomija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds.
Pases Nr. LFK Em DZIESMU 585 2018
Numurs LFK 02791
Dāvinatājs Latvijas Kultūras akadēmija;