EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Melodje ludowe litewskie

Lasītavas grāmatas
Gads
Izdošanas vieta Krakow
Izdevējs Wydawnictwo Akademji umiejetnosci
Apraksts Juszkiewicza, A. (Zeb.). (1900). Melodje ludowe litewskie. Krakow: Wydawnictwo Akademji umiejetnosci.
Pases Nr. LFK FL MELO 440 1900
Numurs LFK 02787