EN in English

Negriezi citiem rīkstes, lai pats netiktu pērts. (LFK 556, 8465)

Kāzu dziesmas un paražas, 2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Republikas Tautas izglītības ministrijas Republikāniskais skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts
Apraksts Kāzu dziesmas un paražas, 2. (b.g.). Rīga: Latvijas Republikas Tautas izglītības ministrijas Republikāniskais skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts.
Pases Nr. LFK GG KAZU 987-2
Numurs LFK 02752
Dāvinatājs Liparte, Evija;