EN in English

Styprys kai gaiļs. (LFK 508, 1935)

Vidzemes lībiešu dzimtas: Bisnieki, Hirši, Priediņi, Martinsoni

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Noriņa, R. (2018). Vidzemes lībiešu dzimtas: Bisnieki, Hirši, Priediņi, Martinsoni: no 18. gs. līdz mūsu dienām. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LibF NORI 440 2018
Numurs LFK 02730
Dāvinatājs Noriņa, Rasma;