EN in English

Kas lepneibai pakaļ dzanās, tys viejam leidza skrīn. (LFK 1252, 108)

Latviešu tautas dzīvesziņa, 4

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zvaigzne
Apraksts Rudzīte, A. (Sak.). (1993). Latviešu tautas dzīvesziņa, 4: tikumi, vērtības. Rīga: Zvaigzne.
Pases Nr. LFK GG LATVIE 802 1993
Numurs LFK 02696