EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Vahcu-latweeschu wahrdnica

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs K. J. Sichmanis
Apraksts Drawneeks, J. (Sak.). (1910). Vahcu-latweeschu wahrdnica. Rīga: K. J. Sichmanis.
Pases Nr. LFK V VAH 130 1910
Numurs LFK 02691
Dāvinatājs Tukiša, Aija;