EN in English

Lobuok struodoj, bet narunoj. (LFK 508, 1395)

Latīniski-latviska vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Valters un Rapa
Apraksts Bištēviņš, E., Švarcbachs, R. (1938). Latīniski-latviska vārdnīca. Rīga: Valters un Rapa.
Pases Nr. LFK V BIŠ 916 1938
Numurs LFK 02690
Dāvinatājs Tukiša, Aija;