EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Jāņu fotoalbums

Lasītavas grāmatas

Autori  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Norden AB
Apraksts Korsaks, P., Leja, L. (Sast.). (2007). Jāņu fotoalbums. Rīga: Norden AB.
Pases Nr. LFK Al JAN 630 2007
Numurs LFK 02536
Dāvinatājs Bula, Dace;