EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Latweeschu tautas teikas un pasakas, 7.1

Lasītavas grāmatas
Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija
Apraksts Lerhis-Puškaitis, A. (1903). Latweeschu tautas teikas un pasakas, 7.1. Rīga: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija.
Pases Nr. LFK PP-V LERHIS 664 1903
Numurs LFK 00237