EN in English

Laba slava ir krāšņāka nekā liela bagātība. (LFK 1376, 2647)

Latweeschu tautas teikas un pasakas, 6.2

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs J. Brigaderis
Apraksts Lerhis-Puškaitis, A. (Sak.). (1896). Latweeschu tautas teikas un pasakas, 6.2. Rīga: J. Brigaderis.
Pases Nr. LFK PP-V LERHIS 664 1896
Numurs LFK 00236