EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Latweeschu tautas teikas un pasakas, 6.1

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs J. Brigaderis
Apraksts Lerhis-Puškaitis, A. (Sak.). (1896). Latweeschu tautas teikas un pasakas, 6.1. Rīga: J. Brigaderis.
Pases Nr. LFK PP-V LERHIS 664 1896
Numurs LFK 00235