EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Latweeschu tautas teikas un pasakas, 5

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs H. Vinsendorfs
Apraksts Lerhis-Puškaitis, A. (Sak.). (1894). Latweeschu tautas teikas un pasakas, 5. Jelgava: H. Vinsendorfs.
Pases Nr. LFK PP-V LERHIS 664 1894
Numurs LFK 00234