EN in English

Kad jaunībā izpriecāsies, tad būs vecumā ko atminēt. (LFK 116, 12407)

Latweeschu tautas pasakas, 1-3

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs H. Allunans
Apraksts Lerhis-Puškaitis, A. (1891). Latweeschu tautas pasakas, 1-3. Rīga: H. Allunans.
Pases Nr. LFK PP-V LERHIS 664 1891
Numurs LFK 00233