EN in English

Laimīga ir tā dieniņa, kuru var vieglāk pavadīt. (LFK 585, 155)

Latvju dainas, 3

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Valters un Rapa
Apraksts Bērziņš. L. (Sak.). (1929). Latvju dainas: pamatdziesmas, 3. Rīga: Valters un Rapa.
Pases Nr. LFK PP-T LATVJ 815 1929
Numurs LFK 00210