EN in English

Vecam zirgam niķus neizdzīsi. (LFK 1600, 7868)

Ritual and music

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Vilnius
Izdevējs Lithaunian Academy of Music Department of Ethnomusicology
Apraksts Astrauskas, R. (Ed.). (1999). Ritual and music. Vilnius: Lithaunian Academy of Music Department of Ethnomusicology.
Pases Nr. LFK Em RITU 880 1999
Numurs LFK 02027