EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Pamatjēdzieni par tautas dzeju

Lasītavas grāmatas
Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zvaigzne ABC
Apraksts Bērzkalne, A. (1995). Pamatjēdzieni par tautas dzeju. Rīga: Zvaigzne ABC. 30, [2] lpp.
Pases Nr. LFK PLF BERZ 770 1995
Numurs LFK 00021