EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Latviešu tautasdziesmas, 4

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Melne, E. (Red.). (1982). Latviešu tautasdziesmas: gadskārtu ieražu dziesmas. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK PP-T LATVIE 802 1982
Numurs LFK 00200