EN in English

No skopa vēl var ko izspiest, bet no tukša nevar. (LFK 393, 789)

Letonica, 35

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Daija, P. (Red.). (2017). Letonica, 35. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2017-35
Numurs LFK 01974