EN in English

Slimiem vajaga ārsta, bet veseliem darba. (LFK 1493, 3463)

Letonica, 35

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Daija, P. (Red.). (2017). Letonica, 35. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2017-35
Numurs LFK 01974