EN in English

Kad lapsa skraida apkārt, tad neesi zoss. (LFK 1379, 7895)

Latviešu tautasdziesmas, 3

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas PSR Zinātņu akadēmija
Apraksts Feldhūne, A. (Red.). (1957). Latviešu tautasdziesmas, 3. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmija.
Pases Nr. LFK PP-T LATVIE 802 1957-3
Numurs LFK 00196