EN in English

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. (LFK 1752, 3418)

Šīsaule, viņsaule un aizsaule

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs
Apraksts Jansone. I. (2017). Šīsaule, viņsaule un aizsaule. Rīga: b.i.
Pases Nr. LFK M JANSON 606 2017
Numurs LFK 01925