EN in English

Slimiem vajaga ārsta, bet veseliem darba. (LFK 1493, 3463)

Dialogs ar Hariju Liepiņu

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Liesma
Apraksts Dzene, L. (1977). Dialogs ar Hariju Liepiņu Rīga: Liesma.
Pases Nr. LFK LT DZEN 250 1977
Numurs LFK 01914