EN in English

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. (LFK 1379, 1974)

Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Lielbārdis, A. (Sast.). (2014). Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK Al FOL 255 2014
Numurs LFK 01720