EN in English

Ko līdz lieli gurķi kad tukši vidi. (LFK 997, 8014)

Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Lielbārdis, A. (Sast.). (2014). Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK Al FOL 255 2014
Numurs LFK 01720