EN in English

Diveju myužu nivīns nadzeivuos. (LFK 1209, 444)

Tautas mūzikas instrumenti Latvijā

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU Akadēmiskais apgāds
Apraksts Muktupāvels, V. (2017). Tautas mūzikas instrumenti Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 319 lpp.
Pases Nr. LFK Em MUK 190 2017
Numurs LFK 01717