EN in English

Ar zīda diegu nevar rupju maisu lāpīt. (LFK 231, 4945)

Materiāli par kultūru Latvijā

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Rožkalne, A. (Sast.). (2002). Materiāli par kultūru Latvijā. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MAT 831 2002
Numurs LFK 01686