EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Materiāli par kultūru Latvijā

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Rožkalne, A. (Sast.). (2002). Materiāli par kultūru Latvijā. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MAT 831 2002
Numurs LFK 01686