EN in English

Negriezi citiem rīkstes, lai pats netiktu pērts. (LFK 556, 8465)

Letonica, 33

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Daija, P. (Red.). (2016). Letonica, 33. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2016-33
Numurs LFK 01662