EN in English

Kad jaunībā izpriecāsies, tad būs vecumā ko atminēt. (LFK 116, 12407)

Letonica, 33

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Daija, P. (Red.). (2016). Letonica, 33. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2016-33
Numurs LFK 01662