EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Матеріалы для этнографіи Латышскаго племени Витебской губерніи, 1

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Санктпетербутгъ
Izdevējs Типография Императорской Академии наук
Apraksts Вольтеръ, Э. А. (1890). Матеріалы для этнографіи Латышскаго племени Витебской губерніи. Санктпетербутгъ: Типография Императорской Академии наук.
Pases Nr. LFK PP VOLTE 533 1890
Numurs LFK 00167