EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Letonica, 31

Lasītavas grāmatas
Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Daija, P. (Red.). (2015). Letonica, 31. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2015-31
Numurs LFK 01660