EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Letonica, 30

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Daija, P. (Red.). (2015). Letonica, 30. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2015-30
Numurs LFK 01659