EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Letonica, 29

Lasītavas grāmatas
Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Daija, P. (Red.). (2015). Letonica, 29. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2015-29
Numurs LFK 01658