EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Letonica, 22

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Vērdiņš, K. (Red.). (2012). Letonica, 22. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2012-22
Numurs LFK 01651