EN in English

No tā jau jābēg kā no traka suņa. (LFK 527, 46192)

Letonica, 17

Lasītavas grāmatas
Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Briedis, R. (Red.). (2006). Letonica, 17. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2008-17
Numurs LFK 01646