EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Letonica, 17

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Briedis, R. (Red.). (2006). Letonica, 17. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2008-17
Numurs LFK 01646