EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Letonica, 12

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Kalniņa, I. (Red.). (2005). Letonica, 12. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2005-12
Numurs LFK 01641