EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Letonica, 10

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Briedis, R. (Red.). (2004). Letonica, 10. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2004-10
Numurs LFK 01639