EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Letonica, 9

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Briedis, R. (Red.). (2003). Letonica, 9. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2003-9
Numurs LFK 01638