EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Letonica, 8

Lasītavas grāmatas
Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Briedis, R. (Red.). (2002). Letonica, 8. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2002-8
Numurs LFK 01637