EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Letonica, 8

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Briedis, R. (Red.). (2002). Letonica, 8. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2002-8
Numurs LFK 01637