EN in English

Vecam zirgam niķus neizdzīsi. (LFK 1600, 7868)

Letonica, 1(3)

Lasītavas grāmatas
Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Briedis, R., Ābele, K. (Red.). (1999). Letonica, 3. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 1999-3
Numurs LFK 01633