EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Letonica, 2

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Briedis, R. (Red.).(1998). Letonica, 2. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 1998-2
Numurs LFK 01632